[Journal papers] [Conference papers] [PhD Theses] [MSc Theses]

 

Journal paper
Modernizacija elektromotornog pogona crpki napojne vode kotla termoelektrane
Energetika-Gospodarstvo-Ekologija-Etika (EGE), Vol.2, pp.121 -- 124, 1999
ABSTRACT:
Crpke koje napajaju vodom parni kotao u termoelektranama spadaju među najveća pojedinačna trošila u vlastitoj potrošnji elektrane. Zbog toga je opravdano provesti tehnoekonomsku analizu rada elektromotornih pogona ovih crpki i na temelju nje načiniti optimalni izbor pogona. Na primjeru termoelektrane TE Rijeka, koja ima regulacijsku ulogu u elektroenergetskome sustavu Republike Hrvatske, provedena je tehnoekonomska analiza modernizacije elektromotornih pogona crpki napojne vode kotla. Pokazano je da se primjenom frekvencijskih pretvarača za regulaciju brzine vrtnje crpki, umjesto postojećih hidrauličnih spojki, mogu očekivati značajne uštede energije, koje rezultiraju smanjenjem vlastite potrošnje elektrane za oko 1%. Ekonomičnost investicije procijenjena je po metodi neto ušteda i po metodi otplativosti investicije.
BibTeX entry:
@article \{Peric1999_262,
author = \{Peri\'{c}, N. AND Petrovi\'{c}, I.},
title = \{Modernizacija elektromotornog pogona crpki napojne vode kotla termoelektrane},
journal = {Energetika-Gospodarstvo-Ekologija-Etika (EGE)},
volume = \{2},
pages = \{121 -- 124},
year = \{1999}
}
No file available for download

 

 

 

 

 

Home
About Us
People
Visitors
Groups
Projects
Publications
Software
Courses
Laboratory
Seminars
Students
Matlab
Alumni
Links