[Journal papers] [Conference papers] [PhD Theses] [MSc Theses]

 

Journal paper
Upravljanje sustavima vodoopskrbe i odvodnje urbanih sredina
Energetika-Gospodarstvo-Ekologija-Etika (EGE), Vol.2, pp.125 -- 127, 1999
ABSTRACT:
U radu se obrazlaže uloga automatizacije u racionalnom gospodarenju vodenim resursima. Opisuje se koncepcija upravljanja sustavima vodoopskrbe i odvodnje urbanih sredina, koje karakterizira nedostatak novih resursa i zagađenost dijela postojećih resursa vode. Predlaže se izvedba distribuiranog sustava upravljanja koji se sastoji od lokalnih sustava upravljanja vodocrpilištima, vodospremnicima i distribucijskim područjima te od nadređenog sustava nadzora i upravljanja koji koordinira i optimira rad lokalnih sustava upravljanja. Detaljnije je opisan prijedlog koncepcije i izvedbe sustava upravljanja jednog tipičnog vodocrpilišta i dana je procjena uštede električne energije koja bi se mogla očekivati njegovom primjenom.
BibTeX entry:
@article \{Peric1999_263,
author = \{Peri\'{c}, N. AND Petrovi\'{c}, I.},
title = \{Upravljanje sustavima vodoopskrbe i odvodnje urbanih sredina},
journal = {Energetika-Gospodarstvo-Ekologija-Etika (EGE)},
volume = \{2},
pages = \{125 -- 127},
year = \{1999}
}
No file available for download

 

 

 

 

 

Home
About Us
People
Visitors
Groups
Projects
Publications
Software
Courses
Laboratory
Seminars
Students
Matlab
Alumni
Links