[Journal papers] [Conference papers] [PhD Theses] [MSc Theses]

 

Conference paper
Primjena LabVIEW programskog alata za razvoj HIL strukture upravljanja brzinom vrtnje vjetroagregata
33rd international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - MIPRO 2010, 2010
ABSTRACT:
U radu je opisana primjena LabVIEW programskog alata za razvoj Hardware-in-the-Loop strukture upravljanja brzinom vrtnje vjetroagregata. Klasični algoritmi upravljanja vjetroagregatom zasnivaju se na upravljanju brzinom vrtnje vjetroagregata. Pritom se razlikuju dva različita radna područja u kojima se vjetroagregat može nalaziti: 1) područje slabih vjetrova u kojem je važno maksimalno iskoristiti raspoloživu energiju vjetra ; u ovom području rada lopatice vjetroagregata miruju i postavljene su na kut koji osigurava optimalnu pretvorbu energije, dok se elektromehanički moment generatora može postavljati prema preglednoj tablici u ovisnosti o brzini vrtnje ; i 2) područje jakih vjetrova u kojem je snaga vjetra prevelika i potrebno je ograničiti energiju koja se preuzima iz vjetra. Razvijena struktura upravljanja provjerena je na vjetroagregatu koji je dio Laboratorija za obnovljive izvore energije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.
BibTeX entry:
@inproceedings \{Petrovic2010_425,
author = \{Petrovi\'{c}, V. AND Hure, N. AND Baoti\'{c}, M.},
title = \{Primjena LabVIEW programskog alata za razvoj HIL strukture upravljanja brzinom vrtnje vjetroagregata},
booktitle = {33rd international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - MIPRO 2010},
year = \{2010}
}

 

 

 

 

 

Home
About Us
People
Visitors
Groups
Projects
Publications
Software
Courses
Laboratory
Seminars
Students
Matlab
Alumni
Links