[Journal papers] [Conference papers] [PhD Theses] [MSc Theses]

 

Conference paper
B-spline neuronski kompenzator nelinearnosti sustava (B-spline Neural Compensator for System's Nonlinearities)
33rd international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - MIPRO 2010, 2010, pp.126-131, 2010
ABSTRACT:
U ovom je radu predstavljena realizacija sustava upravljanja kranom s ovješenim njihalom uz dodatni kompenzator utjecaja trenja zasnovan na neuronskim mrežama. Regulator se sastoji od dvije osnovne komponente: 1) konvencionalnog linearnog regulatora po varijablama stanja sustava i 2) samoučećeg kompenzatora trenja u unaprijednoj grani. Regulator po varijablama stanja projektiran je na temelju lineariziranog matematičkog modela sustava. Zadatak je regulatora po varijablama stanja pozicionirati teret (vrh njihala) u što kraćem vremenu uz istovremenu minimizaciju njhanja tereta (kuta otklona njihala od ravnotežnog položaja). Samoučeći kompenzator trenja u unaprijednoj grani zasniva se na B-spline neuronskoj mreži koja se sastoji od jednog skrivenog sloja B-spline funkcija drugog reda. Eksperimentalni rezultati pokazuju da dodavanje Bspline neuronskog kompenzatora eliminira pogrešku u stacionarnom stanju uzrokovanu trenjem u sustavu.
BibTeX entry:
@inproceedings \{Boras2010_431,
author = \{Boras, M. AND Le\v{s}i\'{c}, V. AND Matu\v{s}ko, J. AND Koloni\'{c}, F.},
title = \{B-spline neuronski kompenzator nelinearnosti sustava (B-spline Neural Compensator for System's Nonlinearities)},
booktitle = {33rd international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - MIPRO 2010, 2010},
pages = \{126-131},
year = \{2010}
}
No file available for download

 

 

 

 

 

Home
About Us
People
Visitors
Groups
Projects
Publications
Software
Courses
Laboratory
Seminars
Students
Matlab
Alumni
Links