[Journal papers] [Conference papers] [PhD Theses] [MSc Theses]

 

Conference paper
Laboratorij za obnovljive izvore energije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Drugo savjetovanje međunarodne elektrodistribucijske konferencije CIRED, 2010
ABSTRACT:
U radu je opisan Laboratorij za obnovljive izvore energije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Laboratorij predstavlja mikromrežu koja se sastoji od specijalno projektiranog vjetroagregata, elektrolizatora za proizvodnju vodika povezanog s agregatom gorivnih članaka, te mrežom fotonaposkih panela. Laboratorij ima za cilj istraživanje obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije zasnovanih na energiji vjetra, vodikovoj energiji te energiji Sunca. Istraživanju u Laboratoriju naglašeno su usmjerena na povećanje efikasnosti pretvorbe energije obnovljivih izvora pomoću naprednih metoda upravljanja i estimacije.
BibTeX entry:
@inproceedings \{Peric2010_435,
author = \{Peri\'{c}, N. AND Jelavi\'{c}, M. AND Ban, \v{Z}. AND Domitrovi\'{c}, H. AND Matija\v{s}evi\'{c}, B.},
title = \{Laboratorij za obnovljive izvore energije na Fakultetu elektrotehnike i ra\v{c}unarstva Sveu\v{c}ili\v{s}ta u Zagrebu},
booktitle = {Drugo savjetovanje međunarodne elektrodistribucijske konferencije CIRED},
year = \{2010}
}
No file available for download

 

 

 

 

 

Home
About Us
People
Visitors
Groups
Projects
Publications
Software
Courses
Laboratory
Seminars
Students
Matlab
Alumni
Links