[Journal papers] [Conference papers] [PhD Theses] [MSc Theses]

 

Conference paper
Simulator vjetroelektrane u programskom okruženju Matlab
Proceedings of the 33th international convention MIPRO 2010, Vol.III, pp.120 - 125, 2010
ABSTRACT:
Vjetroelektranu čini skupina vjetroagregata raspoređenih ba određenoj lokaciji. Kako bi se vjerno modelirao rad cjelokupne vjetroelektrane potrebno je, osim samih vjetroagregata, simulirati promjene brzine vjetra na pojedinim vjetroagregatima koji predstavljaju vjernu sliku fizikalnih pojava. Model vjetra se sastoji od dva dijela: prvi generira brzine vjetra u točkama prostora koje odgovaraju glavčinama vjetroturbina, dok drugi opisuje efekte vrtnje rotora u polju općenito različitih brzina vjetra. Model vjetroagregata opisuje aerodinamičke i mehaničke pojave pri pretvaranju kinetičke energije iz vjetra u električnu.
BibTeX entry:
@inproceedings \{Spudic2010_469,
author = \{Spudi\'{c}, V. AND Jelavi\'{c}, M. AND Baoti\'{c}, M.},
title = \{Simulator vjetroelektrane u programskom okru\v{z}enju Matlab},
booktitle = {Proceedings of the 33th international convention MIPRO 2010},
volume = \{III},
pages = \{120 - 125},
year = \{2010}
}
No file available for download

 

 

 

 

 

Home
About Us
People
Visitors
Groups
Projects
Publications
Software
Courses
Laboratory
Seminars
Students
Matlab
Alumni
Links