[Journal papers] [Conference papers] [PhD Theses] [MSc Theses]

 

Journal paper
Istraživanje, razvoj i proizvodnja elektrotehničke i elektroničke opreme i sustava
Ivan Ilić, Hrvoje Babić, Stjepan Car, Zlatko Maljković, Nedjeljko Perić
HAZU -- BILTEN Razreda za tehničke znanosti, Vol.2, pp.7 -- 16, 1998
ABSTRACT:
Svrha i cilj ovoga izlaganja jest ukazati na sadašnje stanje, realne izglede i perspektive istraživanja, razvoja, proizvodnje te plasmana proizvoda iz područja elektrotehnike i računarstva. U tom smislu nužnim se nameće razmotriti nekoliko gospodarskih aspekata Hrvatske koji stoje u funkciji postavljenoga cilja izlaganja i to: učiniti spregu znanosti, obrazovanja i gospodarstva učinkovitijom ; ukazati na ključno značenje povezanosti svjetskoga tržišta i domaće proizvodnje ; dati relevantne podloge za donošenje strateških odluka o istraživanju, razvoju i proizvodnji ; ukazati na nužnost razvoja proizvodne sfere gospodarstva kao uvjeta za ulazak u Europsku uniju i druge svjetske integracije.
BibTeX entry:
@article \{Ilic1998_52,
author = \{Ili\'{c}, I. AND Babi\'{c}, H. AND Car, S. AND Maljkovi\'{c}, Z. AND Peri\'{c}, N.},
title = \{Istra\v{z}ivanje, razvoj i proizvodnja elektrotehni\v{c}ke i elektroni\v{c}ke opreme i sustava},
journal = {HAZU -- BILTEN Razreda za tehničke znanosti},
volume = \{2},
pages = \{7 -- 16},
year = \{1998}
}
No file available for download

 

 

 

 

 

Home
About Us
People
Visitors
Groups
Projects
Publications
Software
Courses
Laboratory
Seminars
Students
Matlab
Alumni
Links